Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της θεματικής περιοχής της Βιοχημείας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1994 για να καλύψει τις ελλείψεις σε Βιοχημική εκπαίδευση στον Ελληνικό χώρο, κάτω από τον τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Βιοχημεία – Βιοτεχνολογία». Το 2011, μετά και την ίδρυση τριών Τμημάτων σχετικών με τη Βιοχημεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το πρόγραμμα μετονομάστηκε σε «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων» ώστε να προσδιοριστεί αναλυτικά το επίπεδο γνώσης των ειδικευομένων. Το 2018, κατόπιν και των επιταγών του Νόμου 4485/2017, το πρόγραμμα επανιδρύθηκε με τη μορφή Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) σε συνεργασία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Το πρόγραμμα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε όχι μόνο να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες στο γνωστικό πεδίο της «Εφαρμοσμένης Βιοχημείας», αλλά συγχρόνως να μεριμνά για την ανάπτυξη των συναφών επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους και των δεξιοτήτων τους που άπτονται θεμάτων πληροφορικής.

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τη δομή του προγράμματος, τον κανονισμό εκπόνησης του Διπλώματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (ΔΜΣ), το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, τα μαθήματα που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος και το λεπτομερές περιεχόμενό τους, τους διδάσκοντες και τα σύγχρονα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα που σχετίζονται με πιθανά θέματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ) και στοιχεία που αφορούν μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος.

 

Δημήτριος Η. Βύνιος

Καθηγητής Βιοχημείας

Διευθυντής ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων"